آگهی مزایده اموال اسقاط مازاد برنیاز و غیرقابل استفاده

۳۰ مرداد ۱۳۹۲ | ۱۷:۳۳ کد : ۱۳۹۱ اخبار
تعداد بازدید:۱۳۷۰
آگهی مزایده اموال اسقاط مازاد برنیاز و غیرقابل استفاده
دانشگاه تهران در نظر دارد اموال اسقاط، مازاد برنیاز اداری که شامل: اموال استیل، ضایعات آهن آلات، اموال و اثاثیه اداری اسقاط و غیرقابل استفاده می‌باشد از طریق مزایده به فروش رساند متقاضیان می‌توانند از تاریخ یکشنبه 3/6/1392 لغایت 7/6/1392 در ساعات اداری جهت بازدید و دریافت اسناد مزایده به آدرس زیر مراجعه نمائید:

تهران : خیابان 16 آذر ، خیابان رهنما ، انبار اسقاط دانشگاه تهران ، تلفن : 61113201 و 09351256124