چاپ اولین مقالات ایرانی حوزه ادبیات نمایشی توسط اساتید پردیس هنرهای زیبا در ISI

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ | ۱۲:۵۵ کد : ۱۳۶۴ اخبار حوزه هنر اخبار پژوهشی
تعداد بازدید:۱۶۷۰
چاپ اولین مقالات ایرانی حوزه ادبیات نمایشی توسط اساتید پردیس هنرهای زیبا در ISI

اولین مقالات ایرانی درحوزه ادبیات نمایشی توسط اساتید پردیس هنرهای زیبا دریکی از معتبرترین پایگاههای علمی چهان قرارگرفت.

اساتیدگروه هنرهای نمایشی این پردیس سرکارخانم دکترنغمه ثمینی با مقاله:

(Narration  or  violence  or violence of  Narration: Bahram Beyzaie’s  The Eighth Voyage of Sindbad, and The One Thousand and First Night)

وآقای دکتر بهروزمحمودی بختیاری با مقاله:

(The Mongols in ِِِDramatic  literature of Iran: A Case Study of Dramatic works by Beyzaie )                              

موفق به کسب این افتخار شدند.