اولین کنفرانس بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست

تعداد بازدید:۱۶۸۸
اولین کنفرانس بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست

اولین کنفرانس بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست  در تاریخ بیست و سوم الی بیست و پنجم بهمن ماه در پردیس مرکزی دانشگاه تهران برگزار می گردد.