انتخاب دانشگاه تهران به عنوان دانشگاه برتر در دومین جشنواره زیست فناوری کشور

۰۴ بهمن ۱۳۹۱ | ۱۳:۴۴ کد : ۱۳۰۷ اخبار اخبار علمی-فناوری حوزه فناوری و نوآوری
تعداد بازدید:۱۸۰۱
انتخاب دانشگاه تهران به عنوان دانشگاه برتر در دومین جشنواره زیست فناوری کشور
انتخاب دانشگاه تهران به عنوان دانشگاه برتر در دومین جشنواره زیست فناوری کشور

در دومین جشنواره و نمایشگاه زیست فناوری کشور، مجموعه دستاوردهای پژوهش و فناوری دانشگاه تهران در حوزه زیست فناوری از پردیس علوم، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده محیط زیست، دانشکده علوم و فنون نوین، مرکز پژوهشی فناوری های نوین در مهندسی علوم زیستی و موسسه بیوشیمی و بیوفیزیک (IBB) شرکت فعال نمودند.

بعد از ارزیابی به عمل آمده در بخش جشنواره، دانشگاه تهران به عنوان دانشگاه برتر انتخاب شد.