طرح پژوهشی دانشگاه تهران به عنوان طرح برگزیده ممتاز کشوری انتخاب شد

تعداد بازدید:۲۷۳۹
طرح پژوهشی «انجام تحقیقات و اجرای توان‌افزایی جوامع محلی در شهرستان قلعه گنج» به عنوان طرح برگزیده ممتاز کشوری در زمینه رونق تولید ملی انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران به نقل از معاونت پژوهشی، با توجه به نام‌گذاری سال ۱۳۹۸ به عنوان «سال رونق تولید ملی» و به منظور شناسایی فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه‌های کشور، طرح‌های موفق در این زمینه از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتخاب و معرفی شدند.
بدین‌منظور در مرحله اول، ۵۱ طرح منتخب ملی توسط دانشگاه‌های معین در ۱۸ استان انتخاب و در مرحله دوم پس از بررسی در سطح کشور، ۱۱ طرح به عنوان طرح برگزیده ممتاز ملی معرفی شدند. وزارت کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت در انتخاب طرح‌ها در مراحل استانی و کشوری حضور داشتند.
بر این اساس، طرح پژوهشی «تحقیقات و اجرای توان‌افزایی جوامع محلی در شهرستان قلعه گنج» از طرح‌های موفق پژوهش کاربردی دانشگاه تهران با کارفرمایی بنیاد علوی است که توسط دکتر مهدی قربانی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، اجرا شده است.
دکتر مهدی قربانی، بیش از چهار سال پژوهش‌های خود را در حوزه توانمندسازی جوامع محلی متمرکز کرده است. تدوین الگوی توانمندسازی جوامع محلی در کشور با تأکید بر اقتصاد مقاومتی، ارتقای روحیه تعاون یاریگری و سرمایه اجتماعی در ۱۵۵ روستای شهرستان قلعه گنج در جهت آبادانی و پیشرفت روستایی، بسترسازی برای آموزش و مهارت روستاییان و راه‌اندازی مراکز مشاوره و رشد کسب و کار برای بهبود فضای کسب و کار و ارائه خدمات مشاوره شغلی به جوامع محلی از جمله فعالیت‌های این پژوهشگر دانشگاه تهران است.
هم‌چنین ارتقای سرمایه مالی و اقتصادی جامعه روستایی بر مبنای ظرفیت‌های بومی هر منطقه در جهت تکمیل زنجیره ارزش تولید با رویکرد تأمین مالی خرد، تقویت روحیه اعتماد به نفس، خودباوری و حفظ شأن و منزلت و کرامت انسانی با ترویج فرهنگ کار و تلاش، تثبیت جامعه روستایی و مهاجرت معکوس به روستاها و تحکیم بنیان خانواده و حفاظت و بهره‌برداری پایدار از منابع‌طبیعی و محیط‌زیست با رویکرد مشارکت مردمی در مناطق روستایی نیز از دیگر اقدامات صورت گرفته عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در این حوزه است.


( ۱۱ )

نظر شما :