مصاحبه‌های پویش علمی ایران در آینه ۱۴۰۰

۱۱ خرداد ۱۴۰۰ | ۱۵:۵۷ ۱۳
تعداد بازدید:۱۵۰

گفتگوی دکتر مجید بنی‌اسدی دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران با برنامه صبح بخیر ایران درباره ساخت اولین پوست مصنوعی در کشور
گفت‌وگوی زنده دکتر علی‌اصغر پورعزت استاد دانشکده مدیریت و مسئول راه‌اندازی دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران - برنامه زاویه شبکه ۴ سیما
پویش علمی ایران در آینه ۱۴۰۰ - آبان ۱۴۰۰
پویش علمی ایران در آینه ۱۴۰۰ - مرداد ۱۴۰۰
	مصاحبه‌های پویش علمی ایران در آینه ۱۴۰۰ - تیر ۱۴۰۰
 مصاحبه‌های پویش علمی ایران در آینه ۱۴۰۰ - خرداد ۱۴۰۰
مصاحبه‌های پویش علمی ایران در آینه ۱۴۰۰ - اردیبهشت ۱۴۰۰
مصاحبه‌های پویش علمی ایران در آینه ۱۴۰۰ - فروردین
مصاحبه‌های پویش علمی ایران در آینه ۱۴۰۰ - اسفند ۱۳۹۹
مصاحبه‌های پویش علمی ایران در آینه ۱۴۰۰ - بهمن ۱۳۹۹
مصاحبه‌های پویش علمی ایران در آینه ۱۴۰۰ - دی ۱۳۹۹
مصاحبه‌های پویش علمی ایران در آینه ۱۴۰۰ - آذر ۱۳۹۹
مصاحبه‌های پویش علمی ایران در آینه ۱۴۰۰ - آبان ۱۳۹۹