مطالب مرتبط با کلید واژه

هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها


هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها و دانشگاه لرستان تفاهم‌نامه همکاری منعقد کردند
جهت همکاری‌های مشترک علمی در امور سیلاب‌ها؛

هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها و دانشگاه لرستان تفاهم‌نامه همکاری منعقد کردند

تفاهم‌نامه همکاری مشترک علمی در امور سیلاب‌ها، ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ بین هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها و دانشگاه لرستان منعقد شد.

ادامه مطلب