مطالب مرتبط با کلید واژه

پارک علم و فناوری


پارک علم و فناوری بهترین مکانیزم پاسخگویی به نیازهای جامعه و تحقق دانشگاه کارآفرین است

پارک علم و فناوری بهترین مکانیزم پاسخگویی به نیازهای جامعه و تحقق دانشگاه کارآفرین است

سرپرست دانشگاه تهران گفت: پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، محمل بسیار مناسبی برای ایجاد ارتباط و تعامل میان دانشگاه و محیط جامعه و بهترین مکانیزم پاسخگویی به نیازهای جامعه است.

ادامه مطلب
طراحی و تولید دستگاه‌های مورد نیاز در صنعت نفت کشور صورت گرفت
توسط محققان پارک علم و فناوری؛

طراحی و تولید دستگاه‌های مورد نیاز در صنعت نفت کشور صورت گرفت

روابط عمومی دانشگاه تهران: شرکت صنعت نوآوران پیشگام مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، موفق به طراحی و تولید دستگاه‌های مورد نیاز در صنعت نفت و شرکت‌های تابع نفتی داخل کشور شد.

ادامه مطلب
کسب دانش فنی تولید فلومتر و نوشتن نرم‌افزار بومی
توسط پارک علم و فناوری محقق شد؛

کسب دانش فنی تولید فلومتر و نوشتن نرم‌افزار بومی

روابط عمومی دانشگاه تهران: شرکت ابزار کنترل ارشیا مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران موفق به نوشتن نرم‌افزاری بومی برای ساخت فلومتر و همچنین تجهیز آزمایشگاه کالیبراسیون زیر نظر سازمان استاندارد شد.

ادامه مطلب
فراخوان حمایت از صاحبان ایده در برنامه‌های رویش، شکوفایی و جهش پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

فراخوان حمایت از صاحبان ایده در برنامه‌های رویش، شکوفایی و جهش پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

روابط عمومی دانشگاه تهران: پارک علم و فناوری دانشگاه، طی فراخوانی از حمایت صاحبان ایده در برنامه‌های رویش، شکوفایی و جهش خبر داد. در این فراخوان آمده است:

ادامه مطلب