مطالب مرتبط با کلید واژه

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران


مصوبه هیأت امنای دانشگاه تهران برای راه‌اندازی مرکز توانمندسازی پارک‌های علم و فناوری در شمال کشور
رئیس دانشگاه تهران خبر داد:

مصوبه هیأت امنای دانشگاه تهران برای راه‌اندازی مرکز توانمندسازی پارک‌های علم و فناوری در شمال کشور

رئیس دانشگاه تهران از مصوبه هیأت امنای دانشگاه تهران برای راه‌اندازی مرکز توانمندسازی پارک‌های علم و فناوری در شمال کشور و در پردیس کاسپین خبر داد و گفت: این مرکز نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی توانمندسازی برای پارک‌های علم و فناوری کل کشور و شرکت‌های مستقر در آنها اقدام می‌کند.

ادامه مطلب