مطالب مرتبط با کلید واژه

اداره کل فرهنگی و اجتماعی


جشنوار‏ه‏ درون دانشگاهی حرکت در دانشگاه تهران برگزار می‌شود

جشنوار‏ه‏ درون دانشگاهی حرکت در دانشگاه تهران برگزار می‌شود

روابط عمومی دانشگاه تهران: جشنوار‏ه‏ درون دانشگاهی حرکت به‌عنوان رویدادی علمی برای ارائه فعالیت‌ها و دستاوردهای انجمن‌های علمی دانشجویی در آذر ماه ۱۳۹۹ در دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

ادامه مطلب