مطالب مرتبط با کلید واژه

بنیاد حامیان دانشکده تجارت و مالیه


پانزدهمین شعبه بنیاد حامیان دانشکده‌های دانشگاه تهران تأسیس شد
با تصویب اساسنامه بنیاد حامیان دانشکده تجارت و مالیه؛

پانزدهمین شعبه بنیاد حامیان دانشکده‌های دانشگاه تهران تأسیس شد

جلسه هیئت مؤسس بنیاد حامیان دانشکده تجارت و مالیه دانشگاه تهران، ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۱ با حضور حامیان و اعضای هیأت موسس بنیاد حامیان این دانشکده برگزار شد.

ادامه مطلب