اطلاعیه‌ها و فراخوان‌‌ها

وبینار بایسته‌های اخلاقی در آموزش مجازی برگزار می‌شود

وبینار بایسته‌های اخلاقی در آموزش مجازی برگزار می‌شود

روابط عمومی دانشگاه تهران: وبینار بایسته‌های اخلاقی در آموزش مجازی از سلسله پیش نشست‌های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق‌مدار، با حضور صاحبنظران حوزه اخلاق و آموزش برگزار می‌شود.

فراخوان برگزاری وبینار تجربه موفق جذب سرمایه از نگاه صاحبان ایده و سرمایه‌گذاران

فراخوان برگزاری وبینار تجربه موفق جذب سرمایه از نگاه صاحبان ایده و سرمایه‌گذاران

روابط عمومی دانشگاه تهران: پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، طی فراخوانی از برگزاری وبینار تجربه موفق جذب سرمایه از نگاه صاحبان ایده و سرمایه‌گذاران خبر داد.