اطلاعیه‌های ستادی و سازمانی

فراخوان جذب دانشجو-خبرنگار

فراخوان جذب دانشجو-خبرنگار

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، طی فراخوانی از دانشجویان علاقه‌مند به حرفه خبرنگاری برای همکاری دعوت به عمل آورد. متن فراخوان به شرح زیر است: