اخبار ستادی

دانشگاه باید هویت جدید خود را پیدا کند/ دانشگاه‌ها خود را بر اساس ساختار ایده‌آل رسانه دیجیتال تعریف کنند/ مرجعیت علمی از دانشگاه رخت بربسته و در فضای رسانه‌ای اتفاق می‌افتد/ شبکه‌های اجتماعی ما را از واقعیت جدا می‌کنند

دانشگاه باید هویت جدید خود را پیدا کند/ دانشگاه‌ها خود را بر اساس ساختار ایده‌آل رسانه دیجیتال تعریف کنند/ مرجعیت علمی از دانشگاه رخت بربسته و در فضای رسانه‌ای اتفاق می‌افتد/ شبکه‌های اجتماعی ما را از واقعیت جدا می‌کنند

روابط عمومی دانشگاه تهران: پنجمین نشست علمی دانش‌آموختگان دانشگاه تهران با موضوع «رسانه‌های دیجیتال و آینده دانش و دین» به همت «دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان» اداره کل روابط عمومی دانشگاه تهران روز یکشنبه برابر ...

دکتر نیلی احمدآبادی: نظارت بر دانشگاه‌ها باید در نتیجه و میزان تأثیرگذاری آنها باشد/ همه باید برای رسیدن دانشگاه‌ها به شأن و جایگاه واقعی آن تلاش کنیم/ برای رئیس جدید دانشگاه تهران صمیمانه آرزوی موفقیت دارم

دکتر نیلی احمدآبادی: نظارت بر دانشگاه‌ها باید در نتیجه و میزان تأثیرگذاری آنها باشد/ همه باید برای رسیدن دانشگاه‌ها به شأن و جایگاه واقعی آن تلاش کنیم/ برای رئیس جدید دانشگاه تهران صمیمانه آرزوی موفقیت دارم

روابط عمومی دانشگاه تهران: مراسم تکریم زحمات و خدمات دکتر محمود نیلی احمدآبادی و معارفه دکتر سیدمحمد مقیمی به‌عنوان سرپرست دانشگاه تهران با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری˛، رئیس نهاد مقام معظم رهبری ...

سرپرست دانشگاه تهران: آموزش باید با رویکرد کارآفرینانه دنبال شود/ «باشگاه دانشمندان بین‌المللی» و «دانشکده حکمرانی» با رویکرد بین رشته‌ای در دانشگاه تهران ایجاد می‌شود/ اجازه نخواهیم داد از تریبون دانشگاه تهران علیه نظام هجمه ایجاد شود

سرپرست دانشگاه تهران: آموزش باید با رویکرد کارآفرینانه دنبال شود/ «باشگاه دانشمندان بین‌المللی» و «دانشکده حکمرانی» با رویکرد بین رشته‌ای در دانشگاه تهران ایجاد می‌شود/ اجازه نخواهیم داد از تریبون دانشگاه تهران علیه نظام هجمه ایجاد شود

روابط عمومی دانشگاه تهران: دکتر مقیمی با بیان اینکه قوانین و مقررات مبنای عملکرد ما در دانشگاه تهران خواهد بود، گفت: «خارج از قانون در دانشگاه حرکت نخواهیم کرد و هر اقدامی باید بر ...

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری: مدیران هر کشور باید مجری اندیشه دانشمندان آن کشور باشند/ دانشگاهیان برای ساختن کشور به‌ویژه در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بیشتر کمک کنند/ دانشگاه‌ها با برنامه و بر اساس نیاز کشور عمل کنند

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری: مدیران هر کشور باید مجری اندیشه دانشمندان آن کشور باشند/ دانشگاهیان برای ساختن کشور به‌ویژه در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بیشتر کمک کنند/ دانشگاه‌ها با برنامه و بر اساس نیاز کشور عمل کنند

روابط عمومی دانشگاه تهران: دکتر محمد علی زلفی‌گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه مدیران هر کشور باید مجری اندیشه دانشمندان آن کشور باشند، تأکید کرد: «این استادان دانشگاه هستند که باید ...

نظام پیشنهادها برای تقویت ارتباط خانه و دانشگاه ایجاد می‌شود/ گوش شنوایی برای دریافت نظرات و انتقادات دانشجویان داریم/ باید اجازه داد جوانان آزمون و خطا کنند/ در روحیه کارآفرینی شکست نداریم

نظام پیشنهادها برای تقویت ارتباط خانه و دانشگاه ایجاد می‌شود/ گوش شنوایی برای دریافت نظرات و انتقادات دانشجویان داریم/ باید اجازه داد جوانان آزمون و خطا کنند/ در روحیه کارآفرینی شکست نداریم

روابط عمومی دانشگاه تهران: سرپرست دانشگاه تهران در همایش «خانه و دانشگاه» از فعال‌سازی نظام پیشنهادها در آینده نزدیک برای دریافت نظرات و پیشنهادات خانواده‌های دانشجویان خبر داد و ایمیل خود را به عنوان کانال ...

سرپرست دانشگاه تهران: نودانشجویان خواه ناخواه رهبری بخشی مهمی از جامعه را بر عهده دارند/ دانشجویان باید با رویکرد و هدف نهادسازی در دانشگاه فعالیت کنند/ در راستای تقویت فعالیت‌های دانشجویان تلاش خواهیم کرد

سرپرست دانشگاه تهران: نودانشجویان خواه ناخواه رهبری بخشی مهمی از جامعه را بر عهده دارند/ دانشجویان باید با رویکرد و هدف نهادسازی در دانشگاه فعالیت کنند/ در راستای تقویت فعالیت‌های دانشجویان تلاش خواهیم کرد

روابط عمومی دانشگاه تهران: دکتر مقیمی˛ سرپرست دانشگاه تهران با بیان اینکه نودانشجویان خواه ناخواه رهبری یک بخشی از جامعه را بر عهده دارند، خاطرنشان کرد: «نگاه خانواده به شما نودانشجویان به‌عنوان یک دانشجوی ...