اخبار حوادث

ایران در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰، ۹۵۰ بار لرزید

ایران در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰، ۹۵۰ بار لرزید

روابط‌عمومی دانشگاه تهران: شبکه‌های لرزه‌نگاری مرکز لرزه‌نگاری کشوری وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰، ۹۵۰ زمین‌لرزه را ثبت کردند.