اخبار - آرشیو

بازدید معاون دانشجویی و مشاور رئیس و مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه تهران از خوابگاه‌های دانشجویی

بازدید معاون دانشجویی و مشاور رئیس و مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه تهران از خوابگاه‌های دانشجویی

دکتر حسن به‌نژاد، معاون دانشجویی و دکتر سید احمدرضا خضری، مشاور رئیس و مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه تهران با دانشجویان ساکن خوابگاه‌های دانشجویی دیدار و گفت‌وگو کردند.