اخبار - آرشیو

بازدید رئیس دانشگاه تهران از محل برگزاری مسابقات اولین المپیاد ملی ورزش همگانی دانشجویان

بازدید رئیس دانشگاه تهران از محل برگزاری مسابقات اولین المپیاد ملی ورزش همگانی دانشجویان

دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران، سوم مرداد ۱۳۹۶ از محل برگزاری مسابقات اولین المپیاد ملی ورزش همگانی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی سراسر کشور بازید کرد.