اخبار - آرشیو

ارایه خدمات پست TNT به همکاران دانشگاه تهران

ارایه خدمات پست TNT به همکاران دانشگاه تهران

براساس تفاهم‌نامه منعقد شده بین مدیریت منابع انسانی و امور رفاهی دانشگاه تهران، پست TNT با استقرار دفتر نمایندگی خود در دانشگاه، به استادان، دانشجویان و کارکنان خدمات پستی بین‌المللی ارایه می‌دهد.

سومین کنفرانس بین‌المللی کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار می‌شود

سومین کنفرانس بین‌المللی کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار می‌شود

سومین کنفرانس بین‌المللی کارآفرینی، با عنوان «کارآفرینی با تاکید بر بهبود محیط کسب و کار»، اول و دوم اسفند ماه ۱۳۹۴ توسط دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و کرسی یونسکو در زمینه کارآفرینی، با مشارکت دانشگاه‌های ...

امضای تفاهم‌نامه همکاری آموزشی- ‌‌پژوهشی بین دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و دانشگاه ESSEX انگلستان

امضای تفاهم‌نامه همکاری آموزشی- ‌‌پژوهشی بین دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و دانشگاه ESSEX انگلستان

تفاهم‌نامه همکاری آموزشی- ‌پژوهشی بین دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و دانشگاه ESSEX انگلستان، با هدف بین‌المللی سازی فعالیت‌های این دانشکده، به امضاء رسید.