آرشیو اخبار

گزارش تصویری سومین جشنواره ایده‌های ارزش‌آفرین معدن و صنایع معدنی

گزارش تصویری سومین جشنواره ایده‌های ارزش‌آفرین معدن و صنایع معدنی

روابط عمومی دانشگاه تهران: سومین جشنواره ایده‌های ارزش‌آفرین معدن و صنایع معدنی با عنوان «اینوماین ۳» با تأکید بر فناوری‌های نوین و High Tech در حوزه معدن و صنایع معدنی در پردیس مرکزی دانشگاه ...