آرشیو اخبار

جلسه دفاع از رساله دکتری، هنر-صنعت پارچه‌بافی در ایران عصر صفوی (علل و عوامل شکوفایی و رکود، مراکز عمده تولید، تجارت و بازرگانی)

جلسه دفاع از رساله دکتری، هنر-صنعت پارچه‌بافی در ایران عصر صفوی (علل و عوامل شکوفایی و رکود، مراکز عمده تولید، تجارت و بازرگانی)

فاطمه ضرابی زاده، دانشجوی مقطع دکتری رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی، روز شنبه، ۱۰ خرداد ماه ۱۳۹۹ از رساله خود دفاع می‌کند.