آرشیو اخبار

راه‌اندازی مدرسه بین‌المللی کسب و کار با مشارکت دانشگاه‌های خارجی در پردیس کیش دانشگاه تهران

راه‌اندازی مدرسه بین‌المللی کسب و کار با مشارکت دانشگاه‌های خارجی در پردیس کیش دانشگاه تهران

در بازدید معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور از پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران، بر راه‌اندازی مدرسه بین‌المللی کسب و کار با مشارکت دانشگاه‌های مطرح خارجی تأکید شد.

بعد از بیست و سه سال، کتاب شعر تازه‌ای از دکتر شفیعی کدکنی منتشر شد

بعد از بیست و سه سال، کتاب شعر تازه‌ای از دکتر شفیعی کدکنی منتشر شد

بعد از بیست و سه سال، مجموعه تازه‌ای از اشعار دکتر محمدرضا شغیعی کدکنی، استاد ممتاز دانشکده ادبیات دانشگاه تهران و از برجسته‌ترین شاعران معاصر کشور با نام «طفلی به نام شادی» منتشر شد.