آرشیو اخبار

کارگاه‌های آموزشی تخصصی آنلاین ویژه کارشناسان و متخصصان مراکز مشاوره دانشگاه‌های کشور برگزار می‌شود

کارگاه‌های آموزشی تخصصی آنلاین ویژه کارشناسان و متخصصان مراکز مشاوره دانشگاه‌های کشور برگزار می‌شود

کارگاه‌های آموزشی تخصصی آنلاین ویژه کارشناسان و متخصصان مراکز مشاوره دانشگاه‌های کشور توسط مرکز مشاوره دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

اقدامات ویژه اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران در دوران بحران کرونا

اقدامات ویژه اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران در دوران بحران کرونا

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، ضمن تشریح اقدامات ویژه این اداره کل در دوران بحران کرونا، پیگیری سامانه‌سپاری امور فرهنگی و اجتماعی را از جمله کارهای مهم برشمرد.