آرشیو اخبار

فراخوان دریافت ایده برای نحوه برگزاری جشنواره چهارم اندیشمندان و دانشمندان جوان توسط بنیاد نیکوکاری جمیلی

فراخوان دریافت ایده برای نحوه برگزاری جشنواره چهارم اندیشمندان و دانشمندان جوان توسط بنیاد نیکوکاری جمیلی

بنیاد نیکوکاری جمیلی طی فراخوانی نحوه برگزاری جشنواره چهارم اندیشمندان و دانشمندان جوان را اعلام کرد. متن فراخوان به این شرح است: