آرشیو اخبار

نشست تخصصی «نگاهی به تغییر اهداف و رویکردها در ایران‌شناسی، از روسیه تزاری به شوروی»

نشست تخصصی «نگاهی به تغییر اهداف و رویکردها در ایران‌شناسی، از روسیه تزاری به شوروی»

نشست تخصصی «نگاهی به تغییر اهداف و رویکردها در ایران‌شناسی، از روسیه تزاری به شوروی»، در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار شد.

اطلاعیه انتخابات نمایندگان مدیران مسئول در کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه تهران

اطلاعیه انتخابات نمایندگان مدیران مسئول در کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه تهران

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، اطلاعیه شماره ۴ انتخابات نمایندگان مدیران مسئول در کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی را منتشر کرد. در این اطلاعیه آمده است: