آرشیو اخبار

تغییر در تاریخ برگزاری نخستین جشنواره ترویج مسئولیت‌‌پذیری اجتماعی در دانشگاه تهران

تغییر در تاریخ برگزاری نخستین جشنواره ترویج مسئولیت‌‌پذیری اجتماعی در دانشگاه تهران

نخستین جشنواره ترویج مسئولیت‌‌پذیری اجتماعی به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، در این دانشگاه برگزار می‌شود.

پشتیبانی از پایان‌نامه‌های دانشجویان کارشناسی ارشد و رساله‌های دانشجویان دکتری در حوزه اوراسیای مرکزی- اطلاعیه شماره ۲

پشتیبانی از پایان‌نامه‌های دانشجویان کارشناسی ارشد و رساله‌های دانشجویان دکتری در حوزه اوراسیای مرکزی- اطلاعیه شماره ۲

مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در اطلاعیه‌ای میزان حمایت از پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله‌های دکتری را اعلام کرد. متن اطلاعیه به این شرح است: