آرشیو اخبار

فراخوان برگزاری پانزدهمین جشنواره پژوهش فرهنگی سال

فراخوان برگزاری پانزدهمین جشنواره پژوهش فرهنگی سال

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران مراکز علمی، پژوهشی، پژوهشگران و صاحب‌نظران عرصه پژوهش را به شرکت در پانزدهمین جشنواره پژوهش فرهنگی سال فراخواند. متن فراخوان به این شرح است:

رئیس دانشگاه تهران به‌عنوان مدیر شاخص ملی مسئولیت‌پذیر اجتماعی برگزیده شد

رئیس دانشگاه تهران به‌عنوان مدیر شاخص ملی مسئولیت‌پذیر اجتماعی برگزیده شد

در ششمین همایش ملی تجلیل از برگزیدگان مسئولیت‌پذیر اجتماعی رئیس دانشگاه تهران به‌عنوان مدیر شاخص ملی مسئولیت‌پذیر اجتماعی در حوزه آموزش عالی برگزیده شد.