آرشیو اخبار

اولین جلسه هیأت مدیره بنیاد حامیان پردیس علوم برگزار شد

اولین جلسه هیأت مدیره بنیاد حامیان پردیس علوم برگزار شد

اولین جلسه هیأت مدیره بنیاد حامیان پردیس علوم، با حضور اعضای محترم هیأت مدیره بنیاد حامیان پردیس علوم و نمایندگان بنیاد حامیان دانشگاه تهران برگزار شد.