آرشیو اخبار

کارگاه تنوع‌بخشی به منابع درآمدی دانشگاه: مرور مبانی نظری و تجربه‌های موفق در دانشگاه تهران برگزار شد

کارگاه تنوع‌بخشی به منابع درآمدی دانشگاه: مرور مبانی نظری و تجربه‌های موفق در دانشگاه تهران برگزار شد

کارگاه یک روزه «تنوع‌بخشی به منابع درآمدی دانشگاه: مرور مبانی نظری و تجربه‌های موفق»، با همکاری معاونت برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات و پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، هشتم شهریور ۱۳۹۶ برگزار شد.