آرشیو اخبار

بررسی ساختار تصمیم‌گیری هسته‌ای آمریکا در قبال ایران در رساله دکتری دانشجوی دانشگاه تهران

بررسی ساختار تصمیم‌گیری هسته‌ای آمریکا در قبال ایران در رساله دکتری دانشجوی دانشگاه تهران

جلسه دفاع از رساله دکتری با عنوان «مدل و ساختار تصمیم‌گیری سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران: مطالعه موردی موضوع برنامه هسته‌ای ایران» در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران برگزار شد.

نانوکاتالیست محققان دانشگاه تهران به کمک محیط زیست می‌آید

نانوکاتالیست محققان دانشگاه تهران به کمک محیط زیست می‌آید

محققان دانشگاه تهران موفق شدند با ساخت نوعی نانوکاتالیست، نیتروژن را که باعث آزاد شدن گازهای آلوده کننده محیط زیست می‌شود از سوخت‌های تولیدشده از منابع زیستی حذف کنند.