آرشیو اخبار

رئیس جدید پردیس علوم دانشگاه تهران معرفی شد

رئیس جدید پردیس علوم دانشگاه تهران معرفی شد

جلسه معرفی رئیس جدید پردیس علوم با حضور دکتر سید احمدرضا خضری، مشاور رئیس دانشگاه و مدیرکل اداره کل حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه تهران روز دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۶ در سالن شورای پردیس ...