آرشیو اخبار

برگزاری نشست مجریان طرح‌های پژوهشی کاربردی

برگزاری نشست مجریان طرح‌های پژوهشی کاربردی

نشست مجریان طرح‌های پژوهشی کاربردی روز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ با حضور ریاست دانشگاه، معاون پژوهشی، مدیر کل پژوهش‌های کاربردی و مجریان طرح‌های پژوهشی کاربردی در پردیس علوم برگزار شد.

بازدید نماینده وزارت آموزش عالی اقلیم کردستان عراق از پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران

بازدید نماینده وزارت آموزش عالی اقلیم کردستان عراق از پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران

دکتر نزاکه‌ت حه‌مه، نماینده وزارت آموزش عالی اقلیم کردستان عراق، به همراه نمایندگانی از دانشگاه سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق از پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران بازدید کرد.