آرشیو اخبار

جشنواره ایده‌پردازی هوایی و هوانوردی در دانشگاه تهران برگزار می‌شود

جشنواره ایده‌پردازی هوایی و هوانوردی در دانشگاه تهران برگزار می‌شود

نخستین دوره جشنواره ایده‌پردازی هوایی و هوانوردی به همت انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران و ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان هوایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار می‌شود.