آرشیو اخبار

اثر بخشی رسانه‌های اجتماعی در جنبش‌های اجتماعی و مباحث سیاسی

اثر بخشی رسانه‌های اجتماعی در جنبش‌های اجتماعی و مباحث سیاسی

سخنرانی «اثربخشی رسانه‌های اجتماعی در جنبش‌های اجتماعی و مباحث سیاسی اندونزی» از سلسله سخنرانی‌های «کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ دوفضایی‌شدن جهان» در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران برگزار شد.

ملاقات رؤسای دانشگاه‌های روسیه با رئیس دانشگاه تهران

ملاقات رؤسای دانشگاه‌های روسیه با رئیس دانشگاه تهران

در حاشیۀ دومین اجلاس دانشگاه‌های ایران و روسیه که پنجشنبه، ۲۹ مهر ماه در تهران برگزار شد، در روز چهارشنبه ۲۸ مهرماه، تعدادی از رؤسای دانشگاه‌های روسیه، با رئیس دانشگاه تهران دیدارهای جداگانه و اختصاصی ...