آرشیو اخبار

اولین مجمع «کانون خانه و دانشگاه» در دانشکده مهندسی مکانیک پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

اولین مجمع «کانون خانه و دانشگاه» در دانشکده مهندسی مکانیک پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

اولین مجمع «کانون خانه و دانشگاه» با هدف تبادل نظر و به اشتراک‌گذاری مبانی آموزشی و هنجارهای اجتماعی میان دانشکده و خانواده، در دانشکده مهندسی مکانیک پردیس دانشکده های فنی برگزار شد.