آرشیو اخبار

آکادمی والیبال اداره کل تربیت‌بدنی دانشگاه تهران عضو می‌پذیرد

آکادمی والیبال اداره کل تربیت‌بدنی دانشگاه تهران عضو می‌پذیرد

آکادمی والیبال دانشگاه تهران وابسته به اداره‌کل تربیت‌بدنی دانشگاه تهران، با همکاری کمیته استعدادیابی فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران، دوره جدید فعالیت خود را آغاز کرده است.