عناوین و لیست دروس دوره‌های «کهاد» دانشگاه تهران

تعداد بازدید:۳۹۰۰۴
معاونت آموزشی دانشگاه تهران طی اطلاعیه‌ای عناوین و لیست دروس دوره‌های «کهاد» در رشته‌های مختلف را اعلام کرد.

عناوین و لیست دروس دوره‌های کهاد رشته‌های ذیل ویژه دانشجویان مقاطع کارشناسی به همراه شیوه‌نامه اجرای دوره کهاد به شرح ذیل است:

۱- کهاد رشته مهندسی کامپیوتر پردیس دانشکده‌های فنی.

۲- کهاد رشته مدیریت دانشکده مدیریت.

۳- کهاد رشته اقتصاد دانشکده اقتصاد.

۴- کهاد رشته زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

۵- کهاد رشته باستانشناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

۶- کهاد رشته فلسفه دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

۷- دوره کهاد رشته تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی

۸- دوره کهاد رشته علوم ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.

۹- دوره کهاد رشته مهندسی شهرسازی پردیس هنرهای زیبا.

۱۰- دوره کهاد رشته نقاشی پردیس هنرهای زیبا.

۱۱- دوره کهاد رشته فیزیک.

۱۲- دوره کهاد رشته زمین‌شناسی.

۱۳- دوره کهاد رشته شیمی محض.

۱۴- دوره کهاد رشته زیست‌شناسی جانوری.

۱۵- دوره کهاد رشته دامپزشکی.

شیوه‌نامه ایجاد و اجرای دوره کهاد

دوره‌های کهاد در دانشگاه تهران

 


( ۲۰۷ )

نظر شما :