برگزاری یازدهمین کنفرانس عمومی AUAP-UT (اتحادیه دانشگاههای آسیا و اقیانوسیه) 15 الی 17 نوامبر 2014 (24 الی 25 آبانماه 1393)

۲۵ شهریور ۱۳۹۳ | ۲۱:۵۰ کد : ۱۶۲۹ اخبار
تعداد بازدید:۱۳۶۳
برگزاری یازدهمین کنفرانس عمومی AUAP-UT (اتحادیه دانشگاههای آسیا و اقیانوسیه) 15 الی 17 نوامبر 2014 (24 الی 25 آبانماه 1393)

یازدهمین کنفرانس عمومی AUAP-UT در تاریخ 24 الی 25 آبانماه 1393 در تهران برگزار خواهد شد. این کنفرانس به میزبانی دانشگاه تهران ، اتحادیه دانشگاههای آسیا و اقیانوسیه و اتحادیه روسای دانشگاههای جهان و دانشگاه کبانگ سان مالزی و دانشگاه بین المللی سیاس چین در محل کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران برگزار می شود. در این رخداد افتتاحیه دهمین هیاتهای اجرایی و شورای مشورتی و کمیته های کشورهای عضو نیز صورت خواهد گرفت . اطلاعات بیشتر در سایت اتحادیه به آدرس www.sut.ac.th/auap قابل دسترسی است.