ثبت نام از پذیرفته شدگان دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1393

۰۱ شهریور ۱۳۹۳ | ۱۳:۲۴ کد : ۱۵۹۰ اخبار
تعداد بازدید:۱۰۰۱
ثبت نام از پذیرفته شدگان دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1393

الف : مقطع دکتری تخصصی Ph.D :

  1. ثبت نام الکترونیکی : روزهای ؛ سه شنبه ، چهارشنبه و شنبه مورخ : 04/06/1393 ، 05/06/1393 و 08/06/1393 ، در سامانه دانشگاه تهران به نشانی : http://ems.ut.ac.ir
  2. ثبت نام حضوری : روزهای ؛ شنبه و یکشنبه مورخ : 08/06/1393 و 09/06/1393 از ساعت 8.30 تا 11.30 صبح و 13 تا 14.30 بعد از ظهر در محل پردیس ها و دانشکده های مربوط . 

ب : مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته :

  1. ثبت نام الکترونیکی : روزهای ؛ دوشنبه ، سه شنبه و چهارشنبه مورخ : 10/06/1393 ، 11/06/1393 و 12/06/1393 ، در سامانه دانشگاه تهران به نشانی : http://ems.ut.ac.ir
  2. ثبت نام حضوری : روزهای ؛ شنبه ، یکشنبه و دوشنبه مورخ : 15/06/1393 ، 16/06/1393 و 17/06/1393 از ساعت 8.30 تا 11.30 صبح و 13 تا 14.30 بعد از ظهر در محل پردیس ها و دانشکده های مربوط . 

لازم به یاد آوری است هنگام مراجعه پذیرفته شدگان به پردیس ها و دانشکده ها برای ثبت نام حضوری ، به همراه داشتن مدارک خواسته شده ( برابر دستورالعمل ثبت نام در سامانه دانشگاه تهران ) الزامی است .